Huisregels

Huisregels

Om alles in goede banen te leiden, heeft het Folk’oren Festival ( FF ) enkele regels opgesteld die nageleefd dienen te worden.

•Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de vrijwilligers van FF.

•Het betreden van het festivalterrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

•FF is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.

•Het is verboden om volgende zaken op het festivalterrein mee te nemen; glaswerk, blik, drugs, (vuur)wapens of gevaarlijke voorwerpen.

•Aan bezoekers onder de 18 wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs gevraagd worden.